دلم برای خودم می سوزد...وقتی کسی خندهایش را با من قسمت نمیکند..........

نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه 5 بهمن1393 |
باور کن 
آنقدر ها هم سخت نیست
فهمیدن اینکه
بعضی ها می آیند که 
نماننــد نباشند نبیـننـد
و تــو
اگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزی
آنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنند
تا از بین آنها بهانه ای پیدا کنند
که بــــروند 
دور شـــوند
که نـــمانند اصلا 
پس به دلت بسپار 
وقتی از خستگی هایِ روزگار
پناه بردی به هر کسی
لااقل خوب فکر کن ببین
از سر علاقه آمده ، یا از سر ِ ... !!!
تا دنیایت پر نشود 
از دوست داشتن هایِ پر بغض
که دمار از روزگارت درآورد !

نوشته شده توسط سمیرا در شنبه 4 بهمن1393 |
ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﭘﺲِ ﻳﻚ ﺍﺗﻔﺎﻕ؛ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ!ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮔﻴﺞ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ..ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺳﻂ ﺳﺮﺕﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺖ ﺗﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﺳﻮﺯﺩ ﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲِ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻳﺖﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪﺣﺮﻑ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺩﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻲﺑﺎﺭﻱﻭ ﺑﻌﺪ اﺯ ﭘﺲِ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺷﻚ ﻫﺎﻳﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﺳﻂ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻳﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺪﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻝِ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱِ ﺳﺎﺩﻩ ﻱ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺳﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺍﻥ ﻣﻲ ﺍﻳﺴﺘﺪ دﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪو ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﺎ ﻳﻚ ﺯﺧﻢ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﺩﮔﻲﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ....دانتیسم

نوشته شده توسط سمیرا در شنبه 4 بهمن1393 |
فکر کردم بازم دارم کابوس میبینم منتظر بودم کسی صدام بزنه دوباره کابوس دیدی بیدار شو...اما گوشی دستم بود بیدار بودم هر چند نزدیک صبح بود گوشی چشام رگه هایی از خون بود...بیشتر از بارها و بارها پیاماهشو خوندم تحقیرم کرد و دوست نداشتنش رو توجیه کرد و دنیا رو سرم چرخید اونهمه باهم بودن خاطره حرف حدیث حالا چی میشه...کاش میتونستم بگم  بگم تکلیف دلم احساس غرور چی میشه کاش میگفتم تو که می بری و میدوزی واسه خودت میدونستی نمیشه پس چرا منو دلبسته خودت کردی..کاش میگفتی دوستت ندارم زودتر ازینا نه  بعد این همه سال  فقط به عنوان یه نیاز لحظه ای نگاه کنی... بودنت و دوست نداشتنت بدترین تحقیر عمرم بود.....

نوشته شده توسط سمیرا در شنبه 4 بهمن1393 |
حس امشبم مثه همون لازانیایی بووود که ظاهرش خوشمزه اما داغووووووووون بوووود.......داغووونم...دیدمش 15 مین شایدم بیشتر تو ماشینش داشت با تلفن حرف میزد اولش فک کردم یه سایه اس اما دیدم خودشه..کاش نمیدیدم....حالمو داغون کرد بدتر اینه یه لحظه خاستم بهش اس بدم که با کی می حرفید یادم افتاد به من ربطی نداره........... حالم خرابه.....

نوشته شده توسط سمیرا در چهارشنبه 1 بهمن1393 |
هیچکس نمی‌‌گوید
اگر شب را از آدم بگیرند
و تاریکی‌ را
و غرورِ درب‌های بسته را
و حجبِ سنگینِ پرده ها
و اگر بغضِ سنگین قرن را
و معجزه ی سکوت را
و عظمتِ بی‌ انتهایِ تنهایی را از آدم بگیرند
دستِ درد‌های هزارساله ی خودمان را بگیریم ، به کدام جهنمی ببریم ؟

نیکی‌ فیروزکوهی

( قطعه‌ای از یک شعرِ طولانی)

نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه 28 دی1393 |
اما برای یک «زن ‌خانه‌دار» شدن هیچ‌وقت تلاش نمی‌کنم، حتی اگر لازم باشد می‌جنگم.

اما بدم نمی‌آمد که تمام روز را توی خانه می‌ماندم. لباس‌های تمیز را با بوی خوش نرم‌کننده روی بند پهن می‌کردم یا نگران این می‌شدم که در هوای برفی یا بارانی چقدر طول می‌کشد تا لباس‌ها خشک شوند؟ بعد برای پختن غذاهای مختلف برنامه‌ریزی می‌کردم؛ و برای داشتن بچه‌های زیاد با اسم‌های خوب و شادی‌آور.

دوست داشتم یک زن خانه‌دار بودم که گوشه‌ای از پذیرایی بزرگ خانه‌ام را، همان‌جایی که می‌بایست یک پنجره‌ی سرتاسری با پرده‌های توری نازک و یک میز خیلی بزرگ داشته باشد، انتخاب کنم برای نشستن و ساعت‌ها نوشتن. ساعت‌ها نوشتن از این که زندگی‌ام را دوست دارم. همسرم را دوست دارم. بچه‌هایم را و موجود توی شکمم را دوست دارم.

اما هرگز، هرگز، هرگز برای یک زن خانه‌دار شدن تلاش نخواهم کرد. چون همان‌قدر که از بودن در خانه لذت می‌برم نیازمند دنیای وحشی بیرون‌ام؛ جایی که خیلی چیزها را در آن یاد می‌گیرم، و بیشتر از همه جنگیدن را!

 

نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه 28 دی1393 |
بعد مدتها دلم خاست بیامو بنویسم ..با تردید پسورد رو وارد کردم فک میکردم باز نشه....تنها کاری که تو دنیا اروومم میکنه نوشتنه حتا بدون اینکه کسی بخوونه....

نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه 28 دی1393 |
 
من اگر در آسمان قلبت ستاره ای نباشم، اَبر هم نخواهم بود که یا ببارم یا جلوی درخشش ستاره های دیگر را بگیرم!... آسمانت پُر ستاره...!!

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 31 مرداد1393 |
 
روزای رفته شمردن نداره.......
 
نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 31 مرداد1393 |
 

گاهی دلت میخواهد چمدانت را ببندی و به یک سفر بروی

به یک جای دور،فرقی نمی کند کجا باشد، جایی که کسی تو را نشناسد

و بعد

چمدانت را باز کنی

و از اول شروع کنی همه چیز را......

نوشته شده توسط سمیرا در شنبه 4 آبان1392 |
بعضی دردها را نمی شود نوشت، بعضی درد ها را نمی شود گفت، هرگز، هیچ کجا و با هیچکس، چه تلخ ست و چه غریب وقتی نمی دانی کجایی، چه باید بکنی، باید بروی؟ یا بایستی یا برگردی؟ که اینهمه روز را درست رفته ای؟ چه در انتظار توست؟ دل خودت را دریابی یا دل دیگران را؟ نمی دانی حسرت عمر رفته را بخوری؟ یا افسوس روزهای نیامده را.. نمی دانی قدم هایت را بشماری یا سربه هوا بروی؟ سخت بگیری به خودت یا سرخوش باشی با دلت!!منتظر بمانی یا دل برداری از همه تعلقاتت!! بعضی دردها را نه می شود گفت، نه می شود کشید و نه می شود نواخت، دل خانه می خواهد، صاحبخانه می خواهد، دل آواره ی بلاتکلیف نباید... دلم سنگین شده است، شاید به مثابه یک کیسه سیمان بدبار، دلم بر بدنم سنگینی می کند، باید سبک کنم خودم را، باید از شر این دل، دل بلاتکلیفِ آواره خلاص شوم، نه فروش فوق العاده ای در کار نیست، باید معدوم شود، باید سینه ام از هر چه ندانستن و انتظار بی فرجام است تهی شود، یک جلاد می خواهم، یک جلاد حرفه ای، که بیاید بشکافد این سینه را، بردارد این دل را، سبک کند مرا، شاید پرواز بیاموزم یا حتا شنا کردن در آبهای آزاد را، که بروم، بی چمدان، بی سنگینی، بی کلید، بی آدرس، بی بازگشت...

نوشته شده توسط سمیرا در شنبه 4 آبان1392 |
 

روزهای من میگذرد ، سردتر از سرمای این روزهای پاییز 

من از یخ زدن میترسم 

من از یخ زدن این همه احساس میترسم

من میترسم

من از هجوم این همه سرما میترسم

من از مرگ عاطفه میترسم

من از سرمای زمستانی که در راه است میترسم

میترسم

بخدا میترسم بهار بیاید و من مرده باشم.....

نوشته شده توسط سمیرا در شنبه 4 آبان1392 |
 
دلم می‌خواد یه مدتی همین‌جور بی‌خیال، برای خودم زندگی کنم. فقط برای خودم - حتی به خودم هم فکر نکنم - همین جور بی‌فکر. بدون این‌که منتظر چیزی باشم ،یا منتظر کسی....!

نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه 24 شهریور1392 |

وقتي از دوست داشتن كسی مطمئن نيستي حق نداری

دستاشو بگيري كه به دستات عادتش بدی ...

وقتي كسي رو سهم خودت نميدوني حق نداری

پيچ و تاب بدنش رو زير و رو كنی ...

وقتي موندنی نيستي حق نداری

از آينده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رويا بسازی...

وقتی دلت به بودنش شك داره حق نداری

بهش بگی عشقم...

وقتي هميشه دنبال يه حرفی،بحثی،سندی،

بهانه ای كه تركش كنی

حق نداری ادعای دوست داشتن كنی...

وقتي به اعتماد كسي تكيه گاه شدی ... حق نداری

زمينش بزنی ...

اگه همه اين كارو كردي فارغ از جنسييتت مـــــردی...

عشق،دوست داشتن...

گرفتن دستی كه نه گير ديروز باشه نه توی غصه فردا...

تمام تلاشش بخشيدن

خوشي های امروز به تو باشه و ساختن بهتر فردا...

نوشته شده توسط سمیرا در یکشنبه 24 شهریور1392 |
 
دوس دارم 
اگه یه روزی بچه داشته باشم
بزرگ که شد
بهش بگم
برو با دلت زندگی کن
ما که زندگی‌مون دست عقلمون بودشدیم این
بیرونمون بقیه رو کشت تومون خودمون رو
نفهمیدیم بیس سالگیُ سی سالگی چی شد
تو بروهر چی عشقت کشیدهمون کارو بکن فکر فردات هم نباش
پشت سرت راه میفتم هر گندی زدیخودم برات جمعش می‌کنم
هر خرابکاری هم که کردی پشتتم.....!

نوشته شده توسط سمیرا در شنبه 11 آذر1391 |
 
اگر تو بخواهی دور می ایستم ...


 و می نگرم تکان دادن دستهایت را  ...


 و چقدر من محتاجم به آغوشت هنوز !!!!

نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه 1 آبان1391 |
 
گاهی جراً ت نمیکنم پشت سرم را نگاه کنم


 

 که ببینم ...... جام خالیه یا نه !؟؟؟

 

 می خندم ! دیگرتب هم ندارم


 

 داغ هم نیستم سرد شده ام سرد سرد


 

 می ترسم شاید دق کرده ام کسی چه می داند ...

نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه 1 آبان1391 |
 
آنکه دوستم داشت؛


 آدم با گذشتی بود؛


 حــتـــی از مـــن هــــم گــــذشــــت ...!

نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه 1 آبان1391 |
 
کسی چه میداند امروز چند بار فرو ریختم ...


 از دیدن کسی که ...


 تنها لباسش شبیه "تـــــو" بود !!!

نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه 1 آبان1391 |
 

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون


چشام خیره به نورچراغ تو خیابون


خاطرات گذشته منو میکشه آروم

چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون 

نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه 1 آبان1391 |
 

 آرزویم با تو بودن است؛


 اما نه به بهای پا گذاشتن روی آرزوی تو؛


 آرزویم این است که؛


 بخواهی و بمانی؛


 نـــه ایــنــکــه بــمــانــی بــه خــواهــشـــم ...!


نوشته شده توسط سمیرا در دوشنبه 1 آبان1391 |
 

 

اشتباه من این بود ....


هر جا رنجیدم ، لبخند زدم ....


فکر کردند درد ندارد ، محکم تر زدند ...

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 14 مهر1391 |
 
 

روحــم میخــواهد بــرود یه گوشـــه بنشـــیند 

 

پشتش را به دنیا بکند و با صدای بلند بگوید:

 

مــَــــــــــــــــن دیگــَــــــــر بـازی نمیکـــــــــــنم........

 

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 14 مهر1391 |
 

 

خوبم من ....ارامم.. من قول داده ام........

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 14 مهر1391 |
 

رابطه ای رو که مرده؛

 

هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر؛

 

دیگه مرده ...

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 14 مهر1391 |
 

آدم خـاصـي نـيـسـتـممـخـاطـب خـاصـي هـم نـدارمفـقـط


حس خاصی دارم.....

 

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 14 مهر1391 |
 

نگران فردایت نباش ،

خــــــــدای دیروز و امروزت ،

فردا هم هست ....

 

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 14 مهر1391 |
 

 دلـم گـرفته است ...

نه اینـکه کسی کاری کرده باشد نه ...

من آنقدر آدم گریز شده ام ...

که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد..

دلم گرفتـه است که آنچه هستم را نمی فهمند ...

و آنچه هستند را میپذیرم ...

و دنیـا هم به رویش نمی آورد این تنـاقض را ....

نوشته شده توسط سمیرا در جمعه 14 مهر1391 |
 

عـُبـور مـےڪُنَمـ

 

هـَر روز

 

اَز نیمـڪَتــ هـآی خـآلـےِ پـآرڪ...

 

طـوری ڪﮧ اِنگـآر ڪَسـےِ...

 

دَر نیمـڪَتـ هـآی آخـَر..

 

اِنتـِظـآرَمـ را مـے ڪِشـَد..

 

بــﮧ آטּ جــآ میـرِسـَمـ..

 

بــآیـَد وانـِمـود ڪُنـَمـ ڪﮧ...

 

بـــآز هـَمـ دیـر رِسیـده اَمـ..

نوشته شده توسط سمیرا در چهارشنبه 12 مهر1391 |
 
مطالب قدیمی‌تر